• De første forskningsfunnene om tvangsinnlagte gravide er klare

  Den første studien her i landet med 8 dybdeintervjuer med tvangsinnlagte gravide er nylig publisert. Det er høgskolelektor og stipendiat Siv Myra som står bak dette. Funnene viser at tvangen i seg selv ikke er til hinder for gode tilknytningsprosesser til det ufødte barnet, men kvinnene trenger hjelp med egne oppveksthistorier for å bli trygge omsorgspersoner.

sidedeler
 • Pakkeforløp for gravide med rusproblemer

  Arbeidet med å utarbeide et såkalt pakkeforløp for gravide med rusproblemer skal i gang ved årsskiftet. Avdelingsoverlege ved Borgestadklinikken, Yngvar Thorjussen, skal lede arbeidsgruppen som Helsedirektoratet har nedsatt.

 • Barnet & Rusen konferansen er fullbooket

  Vi gleder oss over tre inspirerende og lærerike dager på Barnet & Rusen, 28.–30. september 2016. Konferansen er nå fullbooket

 • Aktiviteter integreres i rusbehandlingen på Blå Kors Borgestadklinikken

  Borgestadklinikken, avdeling Skien markerte i dag åpningen av en nyoppusset aktivitetsavdeling med et mangfold av trening og aktiviteter. Det betyr mye for både kropp og hode å være i aktivitet sier fornøyde pasienter.

 • Jeg er spilleavhengig!

  Han er en godt voksen mann med kone, barn, bra jobb og nyinnkjøpt leilighet. Men balansen i livet er skjør, han er spilleavhengig. I mange år har det vært spillesuget som styrte hverdagen. Nå er han pasient ved vår avdeling på Bragernes i Drammen.

 • Evaluering av «Tidlig inn»

  Evalueringen viser at fagfolkene i kommunen er veldig godt fornøyd med den opplæringen de fikk.

 • Ny rapport om BTI

  Rapporten bygger på erfaringer fra åtte pilotkommuner i Norge.

 • Hverdagen etter rusbehandling

  De har selv erfaring med rusmisbruk. Nå deler de tanker og råd om veien ut av misbruket gjennom temadagen " Den viktige hverdagen etter rusmisbruket". Arrangør er A-larm og LMS

 • Forsker på unge i en større sammenheng

  UNG-forskning ved KoRus - Sør skal gi et bedre helhetsbilde av dagens unge, som skal komme kommunene til gode.

Rustelefon Snakkomrus.no