sidedeler
 • Forsker på unge i en større sammenheng

  UNG-forskning ved KoRus - Sør skal gi et bedre helhetsbilde av dagens unge, som skal komme kommunene til gode.

 • Tapsgrensen er for høy

  Norsk Tipping har innført en tapsgrense på 20 000 kroner i måneden på sine spill. Et stykke på vei er dette ett godt tiltak, men grensen er for høy, sier Blå Kors Borgestadklinikkens spillekspert, Ingjerd Meen Lorvik.

 • Vil bruke tidligere rusmisbrukere i likemannsprosjekt

  Nå skal erfaringene til tidligere rusmisbrukere bli tatt mer på alvor. Sykehuset Telemark, Borgestadklinikken, flere kommuner og A-larm samarbeider om et likemannsprosjekt.

 • Borgestadklinikken bistår når danskene skal tilby gravide døgnbehandling

  Representanter fra danske helsemyndigheter var på Borgestadklinikken tirsdag. Hensikten var å drøfte oppdraget vi har fått med å bistå i oppbyggingen av døgntilbud til gravide rusmisbrukere i Danmark.

 • Trening og fysisk aktivitet er også terapi

  Blå Kors Borgestadklinikken har fysisk trening som en viktig del av behandlingen. Avdelingene på Bragernes og Loland har i lengre tid hatt aktivitetsledere ansatt. Nå har avdelingene i Skien fått aktivitetsteam. Målet er bedre fysisk og psykisk helse, mer motivasjon og gode mestringsopplevelser for pasientene.

 • Ny utgave av Rusfag

  I denne artikkelsamlingen kan du blant annet lese om samtalemetoden MI, som den siste tiden har fått kritikk, oppblomstringen av ecstasy og ny metode for å hjelpe barn med spillproblemer.

 • Ble kåret til Beste praksis

  Iveland kommune ble kåret til Beste praksis med programmet "Trygg tidlig" på Tidlig Inn-konferansen i Sandefjord.

 • Savner rusfokus i forslag til ny retningslinje

  Vi mener rus må løftes opp på lik linje med temaer som røyking, psykisk helse, omsorgssvikt, vold og overgrep i ny Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år.

Rustelefon Snakkomrus.no