sidedeler
 • Nytt e-læringskurs – ansvarlig vertskap

  Kommunen, politiet, og utelivsbransjen er sammen ansvarlig for å gi innbyggerne gode, trygge møtesteder og redusere rusrelaterte skader og ulykker i lokalmiljøet. E-læringskurset ansvarlig vertskap kan bidra til dette.

 • Spørsmål til helseministeren om Borgestadklinikken og anbud

  Olaug Bollestad(Krf) har stilt helseministeren to spørsmål knyttet til Borgestadklinikkens fremtidige driftsforhold og avtaler. Nå er svarene kommet

 • Sentral helsepolitiker på besøk på Borgestadklinikken

  Olaug Bollestad, helse- og sosialpolitisk talskvinne for Krf på Stortinget, besøkte Borgestadklinikken mandag sammen med telemarksrepresentanten Geir Bekkevold ( Krf). På programmet stod blant annet orientering om Borgestadklinikkens økonomiske situasjon og møte med pasienter i familieenheten.

 • Bragernes styrker ettervernet

  Fasen etter utskriving fra behandling kan være vanskelig med høy risiko for tilbakefall. Avdeling Bragernes starter med viderebehandlingsgruppe for kvinner i høst.

 • Kurs for foreldre ved poliklinikken i Skien

  Pasienter i poliklinikken som er foreldre får tilbud om å bli med på kurs om trygghetssirkelen.

 • Kortere skjenking, mindre vold

  Bypartiet i Porsgrunn vil foreslå utvidede skjenketider. - Dette er uklokt, når undersøkelser viser at reduserte skjenketider har ført til færre voldshandlinger og ordensforstyrrelser, mener Helge Fredriksen i KoRus – Sør.

 • Pakkeforløp for gravide med rusproblemer

  Arbeidet med å utarbeide et såkalt pakkeforløp for gravide med rusproblemer skal i gang ved årsskiftet. Avdelingsoverlege ved Borgestadklinikken, Yngvar Thorjussen, skal lede arbeidsgruppen som Helsedirektoratet har nedsatt.

 • De første forskningsfunnene om tvangsinnlagte gravide er klare

  Den første studien her i landet med 8 dybdeintervjuer med tvangsinnlagte gravide er nylig publisert. Det er høgskolelektor og stipendiat Siv Myra som står bak dette. Funnene viser at tvangen i seg selv ikke er til hinder for gode tilknytningsprosesser til det ufødte barnet, men kvinnene trenger hjelp med egne oppveksthistorier for å bli trygge omsorgspersoner.

Rustelefon Snakkomrus.no